Voluntourism binnen het hoger onderwijs: verantwoord en effectief?

 Registration is closed for this event

UCOS en USOS organiseren op donderdag 18 mei 2017 aan de Universiteit van Antwerpen het seminarie 'Voluntourism binnen het hoger onderwijs: verantwoord en effectief?'.

‘Voluntourism’ is de laatste jaren booming business binnen de toeristische sector. Dit is een nieuwe reisvorm waarbij vrijwilligerswerk als een niche binnen actieve vormen van toerisme kan worden geïnterpreteerd. De vraag is of dit past binnen een opleidingscontext, laat staan of het een zinvolle bijdrage levert in het kader van het meezoeken naar een oplossing voor een bestaand ontwikkelingsprobleem. Bovendien hangt er soms een stevig prijskaartje vast aan deze kant-en-klare vrijwilligerswerkformules. De trend is bijzonder populair bij jongeren en heeft ondertussen ook zijn intrede gedaan in het hoger onderwijs.

Belangrijk is dat hoger onderwijsinstellingen, die geconfronteerd worden met de vraag van studenten om vrijwilligerswerk in het Zuiden te laten valideren in het kader van een stage, een permanente denkoefening maken over de ontwikkelingsrelevantie van de stage en over de rol en plaats van de stagiair. De student werkt in het Zuiden immers vaak in een delicate omgeving met mensen in een kwetsbare positie.  

Reiken met andere woorden de projecten de nodige kennis, vaardigheden en attitudes aan die zo’n buitenlandse stage beoogt? En wordt het vrijwilligerswerk door de zendende organisatie al dan niet enkel als een commercieel product beschouwd?

Tijdens dit seminarie reiken we tools om dergelijke aanvragen in de toekomst nog beter te analyseren. Waar liggen de valkuilen en wat is de rol van de aansturende docenten en coördinatoren internationalisering?

Programma:

09:30: Verwelkoming
10:00: Aanvang seminarie
12:30: Receptie met broodjes

Het volledige programma van het seminarie is als volgt opgesteld:

 1. Inleiding
  Het fenomeen Voluntourism binnen het Vlaamse hoger onderwijs uitgelegd
 2. Aanbod in Vlaanderen
  Een kort overzicht van het Voluntourism-aanbod in Vlaanderen
 3. Opleidings- en ontwikkelingsrelevantie van Voluntourism
  Wat zijn de meest voorkomende valkuilen?
 4. Transparantie en accountability in internationaal vrijwilligerswerk
  Voorstelling van het indexsysteem van volunteercorrect.org door Niko Winkel
 5. Aanbevelingen voor het hoger onderwijs
  Voorstelling van een wegwijzer en checklist voor een zinvolle stage

Als vervolg op dit seminarie zal Echos Communication een verslag en artikel uitbrengen via N’GO Magazine.

Voor wie:

Het seminarie is bedoeld voor iedereen binnen het hoger onderwijs die betrokken is bij de mobiliteit van studenten naar het Zuiden.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht via deze pagina (zie bovenaan).

Meer info of vragen? Neem contact op met:
Sebastian Van Hoeck | UCOS | sebastian.van.hoeck@ucos.be | 02 614 81 63
Janus Verrelst USOS | janus.verrelst@usos.be 03 265 56 5

 

 

18 mei, 2017 10:00   through   12:30
Lange Sint-Annastraat 7
Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Gebouw S, Klooster Grauwzusters
Zaal: Kapel (gelijkvloers)
Antwerpen, 2000
Belgium

Show large map

Help spread the word

Please help us and let your friends, colleagues and followers know about our page: Voluntourism binnen het hoger onderwijs: verantwoord en effectief?


You can also share the below link in an email or on your website.
https://inschrijven.ucos.be/civicrm/event/info?id=206&reset=1